jaiksen

Young artist from Serbia & a student at Faculty of Fine Arts in Belgrade.

The main focus of my art is based around drawing & making traditional art more “modern”.

I also usually like to use contrasts in my work (in any possible way - light/dark, abstract/structured, detailed/or not).

 

Mlada umetnica iz Srbije & student na Fakultetu Likovnih Umetnosti u Beogradu.

Glavni fokus moje umetnosti baziran je oko crteža & predstavljanje tradicionalne umetnosti na “moderniji” način.

Takodje obično volim da koristim kontrast u svom radu ( na bilo koji način - svetlo/tama, aprstrakno/konkretno, detaljno/ili ne).

Added an album 
16. Međunarodno bijenale umetnosti minijature u Gornjem Milanovcu.
Kategorija - crtež
Izložba će biti u aprilu 2022. :)
 
''Something About Ghosts''
suvi pastel, ugljen na papiru
2021.
 
Added an album 

2021.

soft pastels, graphite & charcoal on paper

+4
Added an album 
“Something About Ghosts” vol 1 & vol 2
2021.
soft pastels on paper
Added an album 
Added an album 
Added an album 
Added an album 
 
“Zugzwang”
graphite on paper (20 A4 pieces)
2021.
 
''Zugzwang''
grafitna olovka na papiru (20 A4 papira)
2021.
Added an album 

Radovi u prilogu, deo su izložbe mene i moje dve koleginice iz klase. Izložba se zove ''La siesta'' i možete je, kao i ove radove, videti u Galeriji Beogradske tvrdjave do 15.06. 2021. godine. (radno vreme galerije je do 19h).

 

Očekujem utiske ukoliko posetite izložbu! 

+1
Added an album 

“Wings & Crown”
graphite on paper (6 A3 pieces)
2021.

 

“Wings & Crown”

grafitna olovka na papiru (6 papira A3 formata)

2021.

Added an album 

Selekcija mojih radova koji su mi obeležili 2020. godinu.

+12
Added an album 

“THEN WHAT?” is a series in progress, mainly focused on how easily things can change in life & how nothing is granted. The main “object” of this series is represented by ultrasound images, of my own legs, in some containing thromb. The point of this, not yet finished, series is, to ask yourself the question, then what? When something bad or unpredictable happens, do you know what are you going to do, how will it affect your life & what happens after it all passes?

 

''THEN WHAT?'' je serija radova još uvek u nastanku, većinski fokusirana na to koliko lako strvari mogu da se promene u životu & kako ništa nije zagarantovano. Glavni ''objekat'' ove serije je predstavljen predstavom ultrazvuka, mojih nogu, u kojima se negde nalazi tromb. Poenta ove, još uvek ne završene serije, je, zapitati se, šta onda? Kada je dogodi nešto loše ili nepredvidljivo, da li znamo šta bi tada uradili, i kako bi to uticalo na naš život & šta se dešava kada se sve to završi ?

Added an album 

“The Calm Before” graphite on paper (6 A3 pieces) 2021.

 

“The Calm Before” grafitna olovka na papiru (6 papira A3 formata) 2021.

Info
Your art:
Painting
Instagram:
jaiksen
Country:
Serbia
Gender:
Woman
Age:
20
Full Name:
jaiksen
My Albums

16. Međunarodno bijenale umetnosti minijature u Gornjem Milanovcu

 •  · 
 •  · jaiksen
16. Međunarodno bijenale umetnosti minijature u Gornjem Milanovcu. Kategorija - crtež Izložba će biti u aprilu 2022. :)   ''Something About Ghosts'' suvi pastel, ugljen na papiru 2021.  

Something About Ghosts

 •  · 
 •  · jaiksen
2021. soft pastels, graphite & charcoal on paper

“Something About Ghosts” vol 1 & vol 2

 •  · 
 •  · jaiksen
“Something About Ghosts” vol 1 & vol 2 2021. soft pastels on paper

''Dust Flesh and Bones''

 •  · 
 •  · jaiksen

“How to Kill a Rose”

 •  · 
 •  · jaiksen

,,Boom, boom, boom, boom, boom”

 •  · 
 •  · jaiksen