Andrej Ćima Simić

Andrej Simić rođen je 12.08.1992 u Banjoj Luci.Trenutno je student prve godine master studija  na odjseku Grafički dizajn Univerziteta za poslovne studije u Banjaluci.Strast ka slikanju i stvaranju umjetnosti spoznaje na prvoj godini fakulteta od kada počinje da slika aktivno.Njegovo slikarstovo je najviše bazirano na slikanju apstrakcija i akcionom slikarstvu po uzoru na Jacksona Pollocka kao i mnoge druge.

Added an album 
changed a profile picture 
changed an album 
Added an album 

Jedna čudna smješa slikarstva, skulptura i grafičkog dizajna provučena kroz ličnu potrebu autora da da svoj odgovor na svakodnevnicu koja ga okružuje.

+6
Added an album 
Added an album 

Fotografija starog mosta i neba.

Added an album 

Skulptura ženskog tjela u kojoj je oslikana riba.

Added an album 

Kombinacija grafike i pastela.

Added an album 
Info
Your art:
Photography, Painting, Handicraft, Graphic design, Digital art, Sculpture art, Literary art
Instagram:
andrejcimasimic
Facebook :
Andrej Ćima Simić
Country:
Bosnia and Herzegovina
Gender:
Man
Age:
29
Full Name:
Andrej Ćima Simić
My Albums

Novi radovi.

Find my art.

Jedna čudna smješa slikarstva, skulptura i grafičkog dizajna provučena kroz ličnu potrebu autora da da svoj odgovor na svakodnevnicu koja ga okružuje.

Autoportret.

Obrnuta perspektiva

Fotografija starog mosta i neba.

Riba u ribi.

Skulptura ženskog tjela u kojoj je oslikana riba.

Mrlja No.13

Kombinacija grafike i pastela.