NENAD BOROJEVIC

Fotogrfijom se bavi celog života, a aktivno počinje da se bavi fotografijom od 2014 godine.
Završio je školu video novinar 2014. godine u “Udruženju novinara Srbije”.
Postaje član foto kluba “Beograd” i “Foto Saveza Srbije” 2014. godine.
Bio je zvanični fotograf “Snuker saveza Srbije” i fotografisao je državne turnire u 2015. i 2016. godini.
Učestvovao je na mnogim domaćim i međunarodnim salonima od 2014. pa do danas, gde je
osvojio oko 300 nagrada, od kojih su 197 Pohvala, 23 bronzane medalje, 32 srebrne medalje i 48
zlatnih medalja.
2016. godine izašao je članak u časopisima “Ilustrovana politika i “Nacionalna revija Srbija”,
predstavljeno je 6 Nenadovih fotografija.
Njegova Fotografija “Šetnja u mraku” je učestvovala u FSS kolekciji na izložbi u Grčkoj.
Učesnik je Republičkih izložbi u kontinuitetu od 2016. do 2020. godine sa fotografijama.
Na osnovu plasmana u 2018. godini svojio je 5. mesto na rang listi “10. naj autora” Foto Saveza
Srbije, a u 2019. godini je osvojio 2. Mesto na listi “10. naj autora”.
Ostvario je neverovatan rezultat od 132 nagrade od kojih su : 21. Zlatna medalja, 20. Srebrnih
medalja, 9. Bronzanih medalja I 82. pohvale.
Na međunarodnom konkursu “ Bele Noći “, galerije Majdan – Art 2020. osvojio je 3. nagradu sa
fotografijom “Usamljena 4“.
Nosilac je zvanja AFIAP u svetskoj fotografskoj asocijaciji , kao i Zvanja fotograf 1. klase od u Srbiji od 2020. Godine, a takođe je i član fotografske asocijacije “Global Photographic Union” od 2020. Godine.
Učesnik je Izložbi “Na tragu svetlosti” za 2018. i 2019. godinu.

Added an album 
Added an album 
Added an album 
Added an album 
Added an album 
Added an album 
Added an album 
Added an album 
changed an album 
Added an album 
Added an album 
Added an album 
Info
My Albums

Smoking break

Lightning Strike ( Udar Groma )

Horse races with logs ( Štraparijada )

Descent into despair

The Torch ( Baklja )