Minja Radašinović

Minja Radašinović je rođena 17.05.1998. godine u Kragujevcu,(Srbija) gde studira Filološko-umetnički fakultet, odsek slikarstvo I grafika. Zaposlena je u Centru za likovno usavršavanje, gde vodi kreativne likovne radionice za decu mlađih uzrasta i radi kao saradnik u pripremnim nastavama za prijemne ispite na umetničkim srednjim školama I fakultetima. Vodila je edukativno-kreativne radionice u Kulturnom centru UMMUS-u, gde je radila sa decom sa socijalnim potrebama i intelektualnim poteškoćama. Vodila je likovne radionice za decu mlađih uzrasta u Galeriji Art u Kragujevcu. Bavi se crtanjem, slikanjem, grafikom i fotografijom.

changed an album 
+3
changed an album 
+2
changed an album 
changed an album 
changed an album 
+2
changed an album 
changed an album 
Added an album 
+4
changed an album 
changed an album 
changed an album 
changed a profile picture 
Info
Your art:
Photography, Painting
Instagram:
@minjaradasinovic
Country:
Serbia
Gender:
Woman
Age:
23
Full Name:
Minja Radašinović
My Albums

Radašinović Minja

Prinmaking

Croquis

Live dawings, quiq sketches, 1 min croqui

Grupne izložbe