Marija Matović

Završila osnovne akademske studije Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, odsek Primenjena i likovna umetnost, studijski program Zidno slikarstvo u klasi Željka Đurovića i Jelene Šalinić-Terzić. Trenutno pohađa master akademske studije Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, odsek Primenjena i likovna umetnost, studijski program Likovne umetnosti, modul slikarstvo pod mentorstvom profesora Slobodana Marinkovića.

Član Udruženja likovnih umetnika Kragujevca (ULUK), izlagala na više grupnih izložbi.

Ogledalo moje umetnosti je Priroda...pritom prirodu u stvaralačkom procesu ne podražavam, imitiram, nego iz nje na neki način crpim energiju za stvaranje...neki to zovu inspiracija, neki fantazija, neki drugačije. Priroda obuhvata sve što jesmo, sve što smo bili i sve što ćemo postati...samim tim ona je i naše ogledalo. Susret sa alhemijom i misticizmom obeležavam biljkom Mandragora, kao jedan od toposa istorije književnosti. Njen jedinstveni izgled, često nazivana i "malim čovekom", jer zaista tako i izgleda, mi je poslužio kao simbol o razmišljanju razvoja samog čovek, ljudski rast na svim nivoima, od fizičkog pa do duboko duhovnog rasta. Razmišljanje o samoj identifikaciji sebe u ovom svetu, o makro i mikrokosmosu i da li barijera uopšte postoji.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Completed basic academic studies at the Faculty of Philology and Arts at Kragujevac, Department of Applied and Fine Arts, study program Monumental painting in the class of Professor Željko Đurović Currently attending the Master of Academic Studies at the Faculty of Philology and Arts in Kragujevac, Department of Applied and Fine Arts, study program of Fine Arts, modul Painting, tutor Professor Slobodan Marinković

The mirror of my art is Nature ... and the nature in the creative process should not be mimicked, imitated, but from it in some way build up the energy to create ... some call it inspiration, some the fantasy, some different. Nature encompasses everything we are, all that we have been and all that we will become ... therefore, she is also our mirror. Me learning about alchemy and mysticism I marked with the plant of Mandragora as one of the topos of the history of literature. Plants unique look, often called the "little man", because she really looks like that, served to me, as a symbol of reflection about human development, human growth at all levels, from physical to deeply spiritual growth. Thinking about identifying yourself in this world, about macro and microcosmos and whether there is a barrier at all. My art talks about unity between Man and Nature, i think this subject is extremely important in the day that we live in.

Added an album 

Hortus Coclusus, 100x70, mixmedia on cotton paper.

Bavljenje vrtovima i divljinom stvar je uspostavljanja fizičkih i imaginarnih granica

changed a profile picture 
Added an album 
Added an album 

detalj

Added a post 

Hortus

Added an album 

Driads

Nimfe su božanstva prirode, tesno povezana sa vodom i vegetacijom. One se staraju da cve?e cveta i da plodovi sazrevaju, brinu se o pašnjacima, pomažu pastirima, a vode ra?una i o ljudskom podmlatku. P?ele i med su njihov dar. Ve?no lepe i mlade Zevsove k?erke, koje žive u slobodnoj prirodi, po šumama, planinama, pe?inama, poljanama i kraj voda.

+6
Added a post 

Hortus

Added a post 

detail

Added a post 

detail

Added an album 
Info
Your art:
Painting
Country:
Serbia
Gender:
Woman
Age:
30
Full Name:
Marija Matović
My Albums

Hortus Coclusus

Hortus Coclusus, 100x70, mixmedia on cotton paper. Bavljenje vrtovima i divljinom stvar je uspostavljanja fizičkih i imaginarnih granica

Hortus

detalj

detalj

Drijade

Driads Nimfe su božanstva prirode, tesno povezana sa vodom i vegetacijom. One se staraju da cve?e cveta i da plodovi sazrevaju, brinu se o pašnjacima, pomažu pastirima, a vode ra?una i o ljudskom podmlatku. P?ele i med su njihov dar. Ve?no lepe i mlade Zevsove k?erke, koje žive u slobodnoj prirodi, po šumama, planinama, pe?inama, poljanama i kraj voda.

Hortus

My Posts