Nagrada za autorsku fotografiju

Na XII Salonu fotografije u Zagrebu dodijeljena mi je treća nagrada za moju autorsku fotografiju u sklopu foto natječaja MINIJATURE 2022.

U organizaciji udruge Fijaker u Zagrebu, održana je foto izložba MINIJATURE 2022. na kojoj sam sudjelovala sa svoje tri autorske fotografije.

0 0 0 0 0 0
  • 28
  • 16
  • 26
Comments (0)
    Author
     ·   · 60 albums
    •  · 16 friends
    Info
    Album Description:

    Na XII Salonu fotografije u Zagrebu dodijeljena mi je treća nagrada za moju autorsku fotografiju u sklopu foto natječaja MINIJATURE 2022.

    U organizaciji udruge Fijaker u Zagrebu, održana je foto izložba MINIJATURE 2022. na kojoj sam sudjelovala sa svoje tri autorske fotografije.

    Naslov:
    Nagrada za autorsku fotografiju
    What do you publish:
    Photography
    Created: