Aleksandra (photo_by_ana98)

New Album
Not logged in users can't 'Create Album'.
changed an album 
changed an album 
changed an album 
Added an album 
changed an album 
changed an album 
Reposted Vijuga's post.

Danas vam predstavljamo intervju s našim dragim ambasadorima na Vijugi. Ovaj intervju održan je povodom natjecanja za odabir najboljeg rada na Vijugi u 2021. godini.

Našu prvu veliku četvorku čine: Nikola (@johnny_the_photographr) , Aleksandra (photo_by_ana98)  , Kristina Jevtic  i Martina In Wonderland  (nažalost, iako je naša Martina bila jedna od sudionika ovog natjecanja, nije nam se mogla pridružiti u intervju, ali smo je imali u mislima). Oni su se prijavili na izbor za najbolji rad na temu fotografije.

changed an album 
changed an album 
changed an album 
changed an album 
Added an album