Nikola (@johnny_the_photographr)

Your art:
Photography
Gender:
Man
Age:
33
Full Name:
Nikola (@johnny_the_photographr)

Smatram da je kreativnost jedna vrlina koju nikada ne treba prikrivati već je treba ispoljiti i pronaći svoju slobodu u svemu tome.