Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek

Organization Name:
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek
Category:

Posjetite mrežnu stranicu škole i saznajte više informacija o programima koje upisujemo. 

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek

Povijesni arhiv u Osijeku bilježi u „Tjedniku školskog učiva“ iz 1895./96. školske godine podatak da je te godine osnovana  Viša pučka škola u Osijeku. Početkom šk. god.1902./1903. postojala je u Osijeku Ženska stručna škola za šiće, za krojačenje, za glađenje, za umjetničke radnje i za trgovački tečaj. Istu školu pratimo u registru od 1910. do 1932.  Mijenjala je naziv kao Ženska zanatska škola i Državna ženska stručna škola u razdoblju 1941./42.
Poslije drugoga svjetskoga rata god 1957./58. pohađaju je učenici više zanimanja u Donjem gradu  u zgradi učiteljske škole.
Godine 1958./59. odvajaju se učenici tekstilne struke i pripadaju Ženskoj stručnoj školi u  Vukovarskoj ulici br. 1. Godinu dana potom 1960. mijenja naziv  u Škola u privredi, a 1961. osnovan je Tekstilni školski centar.
Godine 1994. škola preseljava u novoizgrađene prostore Krbavska bb, te postaje suvremeno opremljena europska škola.
Zbog slabog interesa učenika za tekstilna zanimanja, Škola otvara nove programe te prerasta u umjetničku školu, a potom mijenja i naziv u Školu za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti Osijek.

Od školske godine 2012./13. tekstilni dio prebačen je u Obrtničku školu u Osijeku pa samim tim, a uz Odluku Skupštine Osječko-baranjske županije donesenu na 24. sjednici 8. svibnja 2012. godine, Škola za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti Osijek mijenja naziv u Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek.