Feed Item

Ko sam ja tebi?

Pitam, ponavljam uporno pitanje

Ko sam ja tebi?

Izusti to skriveno iza očiju

Ko sam, šta sam i kada

Pitanje postavim, ne dopusti da odgovor

Tražim u ostacima tvojih dodira

Po svom bledunjavom telu

Ne dozvoli da kao ruža sa trnjem

Skupljam ostatke ogoljene po podu

Manžetne rasute u hodu dok

Plešemo u ritmu, tiho...

Muzika je u vetru, u pokretu

Haljina mi se presijava ka tvom odelu

Stopljeni smo i tako isti...

Ne progovaraš ni jednu

Reč, pogled ka satu bio je znak

Moja ruka pala je sa srcem u ponor

Izgubila sam ponovo svoju slobodu

Ulaskom u igru

Kako da ne isprljam haljinu

Kada su tvoje ruke na njoj ostale

Kada su je linije na usnama tvojim mirisale

Iskoristila bih sve

Neizrečeno i izrečeno

Da te uništim

Ali se plašim

Izgorećeš zajedno sa mojom haljinom

Povući ćeš sa sobom

Tu zbog koje u sat gledaš

Odnećeš u propast sve

A ja neću ni saznati

Ko sam ja zapravo tebi

Ni ko si ti meni.

Comments
Info
Post title:
" Pitanje "